Färre svenskar tror på ett Natomedlemskap

Foto: YouTube

Enligt en nyligen genomförd undersökning så tror nu färre svenskar på att Sveriges natoansökan kommer att leda till ett medlemskap. 83 procent tror att Sverige kommer bli medlem i Nato, detta jämfört med för två veckor sedan då siffran låg på 89 procent. Nedgången är statistiskt säkerställd. 60 procent anser fortfarande att det är bra att Sverige ansökte om medlemskap.

Turkiet har tidigare sagt att de inte vill släppa in Sverige och Finland i Nato då Erdoğan menar på att länderna inte tagit avstånd från terrorism. I dagarna ska emellertid ett nytt möte äga rum mellan Turkiet och Sverige där Natoansökan ska diskuteras.

Undersökningen bestod av 1 030 slumpmässigt utvalda personer, i åldern 18-79 år.

Dela