S tappar i förtroende i de viktigaste valfrågorna – enligt ny undersökning av Novus

Stefan Löfven Förtroende

En ny undersökning av Novus visar att det är allt färre väljare som tycker att Socialdemokraterna har bäst politik i en rad sakfrågor. Bland annat har S förlorat förtroende i en fråga som varit traditionellt stark för partiet – jobben.

SÅ MÅNGA VÄLJARE ANSER ATT S HAR DEN BÄSTA POLITIKEN I DE TIO FRÅGOR SOM VÄLJARNA RANKAR SOM VIKTIGAST

1. Sjukvården

Maj 2018: 16%, September 2014: 24%

2. Invandring/integration

Maj 2018: 14%, September 2014: 14%

3. Skola/utbildning

Maj 2018: 15%, September 2014: 22%

4. Lag och ordning

Maj 2018: 14%, September 2014: 16%

5. Äldreomsorg

Maj 2018: 16%, September 2014: 21%

6. Jobb/sysselsättning

Maj 2018: 19%, September 2014: 26%

7. Miljö/klimat

Maj 2018: 7%, September 2014: 8%

8. Pensioner

Maj 2018: 16%, September 2014: 21%

9. Landets ekonomi

Maj 2018: 22%, September 2014: 22%

10. Boende

Maj 2018: 17%, September 2014: 21%

DE TIO VIKTIGASTE FRÅGORNA FÖR VÄLJARNA OCH VILKET PARTI SOM VÄLJARNA ANSER HAR DEN BÄSTA POLITIKEN

1. Sjukvården S (16% har svarat att Socialdemokraterna har bäst sjukvårdspolitik)

2. Invandring/integration Sverigedemokraterna (27%)

3. Skola/utbildning Liberalerna (18%)

4. Lag och ordning Moderaterna (23%)

5. Äldreomsorg Socialdemokraterna (16%)

6. Jobb/sysselsättning Moderaterna (20%)

7. Miljö/klimat Miljöpartiet (24%)

8. Pensioner Socialdemokraterna (16%)

9. Landets ekonomi Moderaterna (25%)

10. Boende Socialdemokraterna (17%)

Dela