Alternativ för Sverige – Sveriges nästa riksdagsparti?

Alternativ För Sverige Riksdagen 2018 Odds

Sentio Research har, på uppdrag av Alternativ för Sverige, genomfört en opinionsundersökning. Där framkommer det att 13% kan tänka sig att rösta på det nybildade partiet Alternativ för Sverige (AfS). Frågan som ställdes var “Kan du tänka dig att rösta på det nya invandringskritiska partiet Alternativ för Sverige i riksdagsvalet?” resultatet blev följande:

Ja 13,15 %
Nej 61,65 %
Vet ej 25,20 %

Hos Sverigedemokraternas väljare så fick man det största stödet: hela 29,17 procent av partiets väljare kunde tänka sig att rösta på Alternativ för Sverige. Undersökningsperioden pågick 2018-03-09 till 2018-03-13 och totalt antal medverkande var 1 004.

Gustav Kasselstrand, partiledare för nybildade Alternativ för Sverige, kommenterar undersökningen:

– Med ett så starkt stöd redan en vecka efter partiets lansering är det tydligt för alla att Alternativ för Sverige kan komma in i riksdagen i höstens val. Jag är inte förvånad över att stödet är allra störst bland Sverigedemokraternas väljare. Deras väljare har länge efterfrågat ett nytt alternativ som prioriterar återvandringsfrågan och som vågar utmana det politiska etablissemanget.
Fakta
Alternativ för Sverige (AfS) lanserades den 5 mars 2018 och meddelade samtidigt att partiet kommer ställa upp i höstens riksdagsval. Bland AfS partistyrelse så hittar vi ett flertal uteslutna Sverigedemokrater. Partiordförande Gustav Kasselstrand har tidigare varit förbundsordförande för Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) från 2011 till 2015 då han uteslöts ur SD.

Så här presenterar AfS sig själva:

Alternativ för Sverige är ett parti som företräder Sverige och det svenska folkets gemensamma intressen. Partiet har bildats med syfte att vara ett alternativ till de gamla partierna och ett alternativ för Sverige.

Läs mer på Alternativ för Sveriges hemsida.

Dela